REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.ehrle.sklep.pl
Sklep internetowy, działający pod adresem www.ehrle.sklep.pl prowadzony jest przez EHRLE Sp. z o.o., z siedzibą Warzymice 45, 72-005 Przecław wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 0000216112, NIP PL9552106385 , REGON 812724643.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin dotyczy zarówno sprzedaży w sklepie internetowym działającym pod adresem www.ehrle.sklep.pl jaki i sprzedaży prowadzonej telefonicznie oraz bezpośrednio w siedzibie EHRLE Sp. z o.o.
  2. Zakupów w Sklepie Internetowym EHRLE może dokonywać JEDYNIE PRZEDSIĘBIORCA w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity; Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) oraz przy poszanowaniu treści art. 43 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), którego dalej nazywa się KLIENTEM
  3. Sprzedaży produktów ze Sklepu Internetowego EHRLE dokonuje przedsiębiorstwo EHRLE Sp. z o.o., z siedzibą Warzymice 45, 72-005 Przecław zwane dalej SPRZEDAWCA.
  4. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest przeprowadzenie jednorazowej rejestracji KLIENTA oraz akceptacja przez niego niniejszego Regulaminu, a także pozostałych warunków sprzedaży.
  5. Regulamin dostępny jest w siedzibie spółki EHRLE Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.ehrle.sklep.pl
  6. Treść niniejszego regulaminu, treść opisów urządzeń, materiałów reklamowych zamieszczonych na stronach sklepu nie stanowią oferty  handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego i traktować je należy jako zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Przedstawione na stronach Sklepu www.ehrle.sklep.pl zdjęcia, rysunki dot. oferowanych produktów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 K.C. EHRLE Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość wystąpienia niezamierzonych błędów w opisie produktów.
  7. Przed dokonaniem zamówienia lub zakupu produktów w sklepie www.ehrle.sklep.pl, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Poprzez złożenie przez Klienta zamówienia, Klient potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje go i nie wnosi co do jego zapisów jak i zasad sprzedaży żadnych zastrzeżeń.
  8. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Polski.
  9. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez Sprzedawcę na stronie www.ehrle.sklep.pl w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba że oferta stanowi inaczej.
  10. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej sklepu można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 10.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
  11. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie lub u dostawców Sklepu.
  12. Po złożeniu zamówienia Klient w pierwszej kolejności otrzymuje na podany adres e-mail potwierdzający wpłynięcie zamówienia, które jest generowane automatycznie przez Sklep Internetowy.
  13. W przypadku, gdy wszystkie towary z zamówienia są dostępne w sklepie Klient otrzyma również na podany w formularzu rejestracji e-mail zwrotną informację potwierdzającą wraz z kwotą określającą całkowitą wartość zamówionego towaru, ustalonym rodzajem płatności (przedpłata, za pobraniem, termin odroczony), adresem banku oraz numerem konta na które powinien dokonać płatności, jeżeli decyduje się ostatecznie na dokonanie zakupu.
  14. Do momentu spełnienia wszystkich zobowiązań, wynikających ze stosunków handlowych z Klientem zastrzegamy sobie prawo własności dostarczonego towaru, a towar nie może być przedmiotem kolejnej transakcji odsprzedaży.
  15. W przypadku opóźnienia płatności ze strony Klienta mamy prawo na koszt Klienta żądać chwilowego wydania zastrzeżonego towaru w celu zabezpieczenia na nim swoich praw. Niniejszego żądania nie uznaje się jako wykonanie prawa odstąpienia.
  16. Klient w momencie przyjęcia tych warunków ceduje na nas wszelkie wierzytelności i prawa z tytułu sprzedaży zastrzeżonego towaru. Niniejszym przyjmujemy w/w cesję.
  17. W przypadku, gdy Klient zamawia towar oznaczony jako „Na specjalne zamówienie” którego nie ma w magazynie sklepu, to po otrzymaniu zamówienia sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu udzielenia informacji o najbliższym możliwym terminie dostawy, co umożliwi Klientowi podjęcie decyzji:
   1. o potwierdzeniu zamówienia i dokonaniu wpłaty wartości na konto sprzedawcy (dokonanie wpłaty oznacza zaakceptowanie warunków dostawy i czasu oczekiwania)
   2. całkowitej rezygnacji z zamówienia.
  18. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany przez Sprzedawcę o stanie zamówienia i dostępności towaru i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Może wtedy wybrać:
   1. realizację częściową zamówienia,
   2. zrezygnować zupełnie z realizacji zamówienia.Klient ma 1 (jeden) dzień na podjęcie decyzji. Po przekroczeniu tego terminu, brak decyzji Klienta jest równoznaczny z całkowitą rezygnacją ze złożenia zamówienia.
  19. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu wystawienia faktury za zakupiony towar poprzez kontakt z Działem Obsługi Sklepu.
  20. Cena zamówienia podana na stronie internetowej sklepu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia – chyba, że produkt, w chwili zamówienia jest niedostępny. Cena może wówczas ulec zmianie o czym Sprzedawca poinformuje Klienta. Do ceny zamówienia należy doliczyć koszty przesyłki.
  21. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania ich lub wycofania z oferty, jak również przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych – bez podania przyczyn – w każdej chwili.
  22. W przypadku sprzedaży produktów, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.
  23. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz siłę wyższą, które uniemożliwiły realizację umowy.
  24. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zlecenia lub zamówienia jedynie w przypadku stwierdzenia winy umyślnej, leżącej po stronie Sprzedawcy.
 2. WARUNKI DOSTAWY TOWARU
  1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zlecenia bezpośredni wpływ ma dostępność produktu, czas kompletowania przesyłki, czas dostarczenia przesyłki do Sklepu przez dostawcę oraz czas dostawy przesyłki przez kuriera do Klienta. W przypadku gdy konieczny jest import towaru, termin może ulec wydłużeniu o czas dokonania tego importu. Klient może odebrać również zakupiony towar osobiście w siedzibie sprzedawcy jeżeli wybierze taką opcję w Formularzu Zamówienia.
  2. W przypadku działania sił wyższych i innych nieprzewidywalnych nadzwyczajnych okoliczności, termin dostawy wydłuża się o czas trwania przeszkód. Jeśli jednak opóźnienie przekracza 30 dni każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z dokonaną przesyłką jak również związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.
  4. Zamówienia realizowane są niezwłocznie po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę wpłaty należności na koncie Sprzedawcy. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży za zaliczeniem pocztowym.
  5. W przypadku zakupu urządzenia (odkurzacz, urządzenie wysokociśnieniowe – myjka) wraz z urządzeniem dostarczany jest dokument Karta Gwarancyjna, który, wraz z dowodem zakupu, stanowi podstawę do reklamacji towaru. Klient musi sprawdzić obecność karty gwarancyjnej w opakowaniu urządzenia. W razie stwierdzenia jej braku w terminie do 3 dni po dostawie może zgłosić się do Działu Obsługi Sklepu celem uzyskania duplikatu.
  6. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki czy nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby dostarczającej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej „Protokołu Reklamacji”.
  7. Koszty wysyłki towaru ponosi Klient.
  8. Zamawiane towary dostarczane są poprzez firmę kurierską Rohlig Suus oraz DHL wg aktualnie obowiązujących stawek.
  9. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT.
 3. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
  1. Sprzedawca przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.
 4. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI TOWARU SPRZEDANEGO
  1. Do momentu spełnienia wszystkich zobowiązań, wynikających z stosunków handlowych między podmiotami, firma Ehrle zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru.
  2. W przypadku opóźnienia płatności przez Zamawiającego firma Ehrle ma prawo na koszt zamawiającego żądać chwilowego wydania zastrzeżonego towaru w celu zabezpieczenia na nim praw własnościowych. Niniejsze żądanie nie będzie uznawane jako wykonanie prawa odstąpienia.
  3. Zamawiający w chwili przyjęcia tych warunków ceduje na firmę Ehrle wszelkie wierzytelności i prawa z tytułu sprzedaży zastrzeżonego towaru. Niniejszym firma Ehrle przyjmuje w/w cesję.
 5. WARUNKI GWARANCJI
  1. Wszystkie oferowane przez Sprzedawcę towary posiadają gwarancję Sprzedawcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Karta Gwarancyjna zawsze dołączana jest do sprzedawanego urządzenia.
  2. Okres gwarancji na towary z grupy myjek wysokociśnieniowych, odkurzaczy oraz części zamiennych wynosi 12 lub 6 miesięcy. Okres 6 miesięcy obowiązuje na następujące towary:
   • czujnik poziomu osmozy,
   • czujnik poziomu wody,
   • termostaty
   • zasilacze
   • zawory.Okres 12 miesięcy obowiązuje na następujące towary:
   • Pompy wysokiego ciśnienia,
   • elektrozawory,
   • wrzutniki monet
  3. W stosunku do wybranych towarów okres gwarancji może ulec zmianie, o czym kupujący zostanie poinformowany poprzez odpowiedni zapis na Fakturze VAT.
  4. Z gwarancji wyłączone są następujące materiały eksploatacyjne i elementy Myjni: uszczelnienia elementów Myjni – zużywające się  w toku normalnej eksploatacji i wymagające okresowej wymiany, uszczelnienia tłoków głowicy zmiękczacza, filtry, wkłady filtrów, oleje i płyny, dysze (nisko- i wysokociśnieniowe), osłony dyszy, rączki do drzwi oraz zamki w drzwiach, żaluzje do zamka, pistolety, źródła światła, membrany odwróconej osmozy, elektrody jonizacyjne, elektrody zapłonowe, regulatory ciśnienia, węże ciśnieniowe, bezpieczniki topikowe, złącza obrotowe wysięgników (kątowe i proste), wkłady elektrozaworów, przyciski wraz z osłonami gumowymi, osłony i fronty wrzutników monet, czytników banknotów, systemów Klucza oraz fabryczne zestawy naprawcze.
  5. Wyłączone z gwarancji są urządzenia elektroniczne typu: wyświetlacze, wrzutniki monet, czytniki banknotów, czytniki kluczy, kart jeżeli noszą ślady ingerencji cieczy oraz uszkodzeń mechanicznych lub ślady wandalizmu
  6. Wyklucza się dalsze roszczenia Zamawiającego, zwłaszcza roszczenia o charakterze odszkodowawczym z tytułu wadliwości przedmiotu dostawy jeżeli szkody nie powstały w skutek rażącego, niedbałego lub umyślnego działania firmy Ehrle.
  7. Gwarancją objęte są tylko towary eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem i zainstalowane zgodnie z normami technicznymi przez autoryzowany serwis. W przypadku części zamiennych o charakterze elektronicznym gwarancji podlegają wyłącznie towary podłączone przez wykwalifikowanego elektrotechnika ze stosownymi uprawnieniami.
  8. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki będą usuwane przez Sprzedawcę. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
  9. Wady widoczne i oczywiste, usterki oraz reklamację ilościową Klient zobowiązany jest zgłosić pisemnie nie później niż w ciągu 3 dni od odbioru towaru. Jedynie Sprzedawca jest uprawniony do wyboru sposobu usunięcia wady.
  10. Uszkodzenia mechaniczne, świadome zniszczenie towaru lub błędne podanie parametrów technicznych przez Zamawiającego, zwalnia Ehrle od odpowiedzialności z tytułu wad.
  11. Data wykrycia wady powinna być udokumentowana. W przypadku spóźnionej reklamacji Zamawiający nie może dochodzić swoich roszczeń z tytułu gwarancji.
  12. Części wymienione w ramach gwarancji stanowią własność Sprzedawcy. Wszelkie części wymienione w procesie reklamacyjnym są objęte gwarancja do końca okresu gwarancji podstawowej urządzenia. Okres trwania gwarancji na wymienioną część nie ulega przedłużeniu.
  13. Gwarancja traci ważność, jeśli wada zostanie spowodowana (w jakikolwiek sposób) przez błędne użytkowanie, niedozwoloną ingerencję lub błędną regulację/instalację. Gwarancja traci ważność również wtedy, gdy osoby nieuprawnione przeprowadzą modyfikację i/ lub naprawy. Aby uzyskać więcej informacji na temat poprawnego użytkowania produktów EHRLE należy zapoznać się z ich instrukcją obsługi.
  14. Gwarancja traci ważność w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb, w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej, niewłaściwej konserwacji produktu lub jej braku.
  15. W celu uniknięcia uszkodzeń zaleca się użytkownikowi, aby szczegółowo zapoznał się z instrukcją obsługi, zastosował się do niej i nie przekraczał maksymalnych parametrów pracy produktu.
  16. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie kompletnie wypełnionego formularza (do pobrania tu: FORMULARZ) oraz dołączonego protokołu serwisowego (dotyczy autoryzowanych punktów serwisowych EHRLE). Wszystkie reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie. Podstawą rozpatrzenia jakiejkolwiek reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu.
  17. W razie uwag związanych z działaniem urządzenia Reklamujący powinien skontaktować się z działem reklamacji EHRLE pod adresem mailowym: reklamacje@ehrle.pl lub telefonicznie pod nr tel. +48918145561
  18. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy lub na wskazany przez sprzedawcę adres wraz z dowodem zakupu oraz kompletnie wypełnionym formularzem reklamacyjnym – na swój koszt po wcześniejszej konsultacji z działem reklamacji EHRLE. W razie przesłania do Sprzedawcy urządzenia bez wcześniejszego ustalenia – sprzedawca nie przyjmie przesyłki.
  19. W przypadku bezpodstawnej reklamacji, Klient (Reklamujący) zostanie obciążony kosztami przeprowadzonych czynności serwisowych. Serwis wystawi fakturę VAT.
  20. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie towaru wynikłe z przyczyn innych niż wady w nim tkwiące. Gwarancja nie daje prawa Klientowi do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia.
  21. Przesyłki wysyłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane.
  22. Klientom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu towaru.
 6. OCHRONA DANYCH
  1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane inaczej „RODO”.
  2. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Ehrle Sp. z o.o. z siedzibą w Warzymicach pod adresem 72-005 Przecław, Warzymice 45 , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000216112 Sąd Rejonowy w Szczecinie, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP PL9552106385, REGON 812724643. (szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania Państwa danych znajdziecie Państwo tutaj).
  3. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
  4. Dane osobowe Klienta chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych  oraz Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom chyba, że przepisy prawa stanowić będą inaczej.
  5. Klient ma dostęp do swoich danych osobowych, które może przeglądać i zmieniać.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie Sklepu internetowego w każdym czasie.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności sklepu internetowego i dystrybucji jego produktów z powodu prac administracyjno-konserwacyjnych lub z innych uzasadnionych powodów.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia oraz odwołania ofert, zmiany cen towarów dostępnych w sklepie internetowym.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian technicznych służących ulepszeniu produktu, powyższe nie uprawnia do jakichkolwiek roszczeń.
  5. Przyjęcie niniejszych warunków następuje poprzez ich pisemne potwierdzenie w momencie otrzymania oferty lub dokumentów sprzedaży (FV, dokument wydania towaru lub inne dokumenty). Strony mogą uznać inne sposoby potwierdzenia przyjęcia warunków sprzedaży, dostawy, płatności i gwarancji, jeżeli wynika z tego, iż Zamawiający zapoznał  lub mógł zapoznać się z nimi.
  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
  7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby EHRLE  Sp. z o.o.